Hotline: 0908906788    
Email: vuquanghoai@phubac.vn

TÀI LIỆU SỒ 40 - TẦM QUAN TRỌNG CỤC KÊ THÉP

TÀI LIỆU SỒ 40 - TẦM QUAN TRỌNG CỤC KÊ THÉP - Nứt bê tông,Rò rỉ nước đập thủy điện,Xử lý thép bị gỉ trong bê tông,Gia cố kết cấu bê tông bằng FRP,Gia cố kết cấu,Xử lý thép gỉ,Ăn mòn cốt thép

Phú Bắc14/10/2023145 Lượt xem
Tải TL số 40 - Tầm quan trọng cục kê thép tại đây
0908 906 788