Hotline: 0908906788    
Email: vuquanghoai@phubac.vn

Thử pH trong bê tông

Nứt bê tông,Rò rỉ nước đập thủy điện,Xử lý thép bị gỉ trong bê tông,Gia cố kết cấu bê tông bằng FRP,Gia cố kết cấu,Xử lý thép gỉ,Ăn mòn cốt thép

Thử pH trong bê tông

Hóa chất Phenolphthalein: thử độ pH trong bê tông
0908 906 788