Hotline: 0908906788    
Email: vuquanghoai@phubac.vn

Điện hóa- Ngăn chặn ăn mòn

Nứt bê tông,Rò rỉ nước đập thủy điện,Xử lý thép bị gỉ trong bê tông,Gia cố kết cấu bê tông bằng FRP,Gia cố kết cấu,Xử lý thép gỉ,Ăn mòn cốt thép

Điện hóa- Ngăn chặn ăn mòn

0908 906 788