Hotline: 0908906788    
Email: vuquanghoai@phubac.vn

MAXEPOX BOND

Nứt bê tông,Rò rỉ nước đập thủy điện,Xử lý thép bị gỉ trong bê tông,Gia cố kết cấu bê tông bằng FRP,Gia cố kết cấu,Xử lý thép gỉ,Ăn mòn cốt thép

MAXEPOX BOND

Công dụng: là chất epoxy 2 thành phần  
  • Lớp chống ăn mòn cho thép
  • Lớp bám dính giữa bê tông mới và cũ
  • Xử lý vết nứt bê tông
Xem chi tiết catalog tại đây
Vị trí sử dụng:
Dùng cho vị trí 2 và 3: Bảo vệ thép và tạo lớp liên kết giữa bê tông mới và cũ
0908 906 788