Hotline: 0908906788    
Email: vuquanghoai@phubac.vn

Lưới anode (cực dương)

Nứt bê tông,Rò rỉ nước đập thủy điện,Xử lý thép bị gỉ trong bê tông,Gia cố kết cấu bê tông bằng FRP,Gia cố kết cấu,Xử lý thép gỉ,Ăn mòn cốt thép

Lưới anode (cực dương)

Lưới anode (cực dương)

   
Công dụng: làm điện cực dương trong phương pháp dùng dòng điện ngoài, ngăn chặn ăn mòn của thép trong bê tông

 
0908 906 788