Hotline: 0908906788    
Email: vuquanghoai@phubac.vn

Điện cực đo điện thế ăn mòn của thép trong bê tông

Nứt bê tông,Rò rỉ nước đập thủy điện,Xử lý thép bị gỉ trong bê tông,Gia cố kết cấu bê tông bằng FRP,Gia cố kết cấu,Xử lý thép gỉ,Ăn mòn cốt thép

Điện cực đo điện thế ăn mòn của thép trong bê tông

Điện cực đo điện thế ăn mòn của thép trong bê tông

Điện cực Ag/AgCl : LD10-LD25
  • Gắn trong bê tông
  • Tuổi thọ từ 30-50 năm
Điện cực Ag/AgCl
  • Đo trên bề mặt bê tông
0908 906 788