TL số 31 - Phạm vi áp dụng xi măng bền Sulfat

TL số 31 - Phạm vi áp dụng xi măng bền Sulfat - Nứt bê tông,Rò rỉ nước đập thủy điện,Xử lý thép bị gỉ trong bê tông,Gia cố kết cấu bê tông bằng FRP,Gia cố kết cấu,Xử lý thép gỉ,Ăn mòn cốt thép

Phú Bắc16/07/2021214 Lượt xem
Tải TL số 31 - Phạm vi áp dụng xi măng bền Sulfat tại đây