TL số 23 - Ngăn chặn ăn mòn cọc BTCT ứng suất trước - Công trình Cầu Cảng

TL số 23 - Ngăn chặn ăn mòn cọc BTCT ứng suất trước - Công trình Cầu Cảng - Nứt bê tông,Rò rỉ nước đập thủy điện,Xử lý thép bị gỉ trong bê tông,Gia cố kết cấu bê tông bằng FRP,Gia cố kết cấu,Xử lý thép gỉ,Ăn mòn cốt thép

Phú Bắc28/10/2019341 Lượt xem