TL số 09 - Yêu cầu chất lượng bề mặt bê tông trước khi dán sợi carbon

TL số 09 - Yêu cầu chất lượng bề mặt bê tông trước khi dán sợi carbon - Nứt bê tông,Rò rỉ nước đập thủy điện,Xử lý thép bị gỉ trong bê tông,Gia cố kết cấu bê tông bằng FRP,Gia cố kết cấu,Xử lý thép gỉ,Ăn mòn cốt thép

Phú Bắc09/11/2019483 Lượt xem