Thiết bị ngăn chặn ăn mòn bằng PP điện phân

Nứt bê tông,Rò rỉ nước đập thủy điện,Xử lý thép bị gỉ trong bê tông,Gia cố kết cấu bê tông bằng FRP,Gia cố kết cấu,Xử lý thép gỉ,Ăn mòn cốt thép

Thiết bị ngăn chặn ăn mòn bằng PP điện phân