Đánh rỉ thép

Nứt bê tông,Rò rỉ nước đập thủy điện,Xử lý thép bị gỉ trong bê tông,Gia cố kết cấu bê tông bằng FRP,Gia cố kết cấu,Xử lý thép gỉ,Ăn mòn cốt thép

Đánh rỉ thép

  • Dùng cát ướt hoặc đá mi
  • Kết hợp với máy nén khí và máy phát điện
  • Ưu điểm : không phải phơi cát
  • Dùng cát phơi khô
  • Kết hợp với máy nén khí và máy phát điện
  • Kết hợp với máy bơm nước để giảm bụi
  • Dùng áp lực nước cao
  • Kết hợp  cát khô để đánh nhanh hơn