Thiết bị bơm

Máy bơm bê tông KAWA KRC-1500

Tên Sản phẩm: Máy bơm bê tông KAWA KRC-1500

Chi tiết sản phẩm


Máy bơm bê tông KAWA KRC-1500

Công suất                 : 15 m3 / h

Bơm cao                   : 20 m 

Bơm xa                     : 100 m

Động cơ Diezen       : 20HP

Có khả năng di chuyển

Công dụng cho công trình nhỏ, máy lớn không làm được