Thí nghiệm phun bê tông khô bằng máy Aliva 237

Kết quả thí nghiệm

Thí nghiệm phun bê tông khô bằng máy Aliva 237

Phú Bắc thử nghiệm máy phun bê tông khô Aliva 237 trước khi đưa vào sử dụng tại công trường. 

 

    

  

Thử độ đặc chắc của bê tông phun

Những mẫu bê tông phun chờ đi thử nén và thử thấm