Dự án

Xử lý thép bị ăn mòn tại cảng Quận 7

Công trình Cảng - Quận 7

- Xử lý nứt sàn, dầm

- Xử lý thép bị rỉ do bê tông bị ăn mòn

- Quét chống thấm chống xâm thực.

 

File tài liệu