Dự án

Dán lưới carbon gia cố sàn, cắt cột tăng diện tích sử dụng sàn (Nhà hàng bên quận 5)

Nhằm tăng mục đích sử dụng sàn trên, nới rộng diện tích tầng trệt, sau khi khảo sát, kiểm định và tính toán. Chúng tôi đã tiến hành dán lưới carbon mặt dưới sàn. Sau khi dán lưới, tiến hành cắt cột.

File tài liệu