Liên hệ

Liên hệ

 

Địa chỉ

 

  :

 

  148/21 đường Lê Đức Thọ, Phường 6,

 

   

  Quận Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam

 

Email 

 

  :

 

  vuquanghoai@phubac.vn

 

Điện thoại

 

  :

 

  +84 28 3984 4305 

 

Fax 

 

  :

 

  +84 28 3895 2379 

 

Hotline 

 

  :

 

  0908906788 

 

Website

 

  :

 

  http://phubac.vn

 

 

Không thể đọc được hình ảnh? nhấp chuột Click để làm mới