Hiện trạng ăn mòn bể xử lý nước thải kín, cách phòng chống và sửa chữa

Tư vấn

Hiện trạng ăn mòn bể xử lý nước thải kín, cách phòng chống và sửa chữa

Để tăng tuổi thọ cho các bể xử lý nước thải, các chủ đầu tư đã chi ra nhiều tiền cho việc chống thấm để bảo vệ kết cấu.

Thứ bảy, 30 Tháng 11 2013

HIỆN TRẠNG ĂN MÒN BỂ XỬ LÝ NƯƠC THẢI KÍN, CÁCH PHÒNG CHỐNG VÀ SỬA CHỮA

Để tăng tuổi thọ cho các bể xử lý nước thải, các chủ đầu tư đã chi ra nhiều tiền cho việc chống thấm để bảo vệ kết cấu. Tuy nhiên trong quá trình khảo sát và sửa chữa hiện tượng trên, chúng tôi nhận thấy có một số tác động đến lớp chống thấm mà các chuyên gia chống thấm không xem xét hết, dẫn đến tình trạng phá hỏng lớp chống thấm , ăn mòn kết cấu rất mạnh, chủ đầu tư tốn rất nhiều tiền để khắc phục hậu quả .

Khu vực ăn mòn mạnh trong các bể kín: đó là vùng trên của vật liệu chứa (vùng giữa vật liệu cần xử lý và đáy tấm nắp- vùng chứa khi ), vùng này chứa rất nhiều loại khí có khả năng ăn mòn mạnh, nhiều bể chúng tôi khảo sát phần ngập dưới lớp bùn cần xử lý thì lớp chống thấm không bị hư (còn rất tốt ) , tuy nhiên chứa khí , lớp chống thấm hư hỏng mạnh

xử lý ăn mòn bể xử lý nước thải kín

Hình 1: bể xử lý bùn do Cty Nhật Bản thi công sau 4 năm đưa vào sử dụng

Lớp chống thấm cạnh dầm bị hư hỏng Các cạnh của dầm , các vị trí lồi ra của bê tông sàn gây hư hỏng lớp chống thấm mạng hơn : cũng trong vùng chứa khí , thì các cạnh dầm và các điểm lồi ra cục bộ thường có lớp chống thấm bị rách 

Hình 2 : bê tông cạnh dầm bị hư hỏng 

Bê tông bị ăn mòn sau khi lớp chống thấm bị hư hỏng 

Hình 3 : bê tông dầm bị mục và chuyển thành màu trắng sau 4 năm đưa vào sử dụng 

Hình 4: Đá trong bê tông bị chuyển màu sau khi bị ăn mòn do nước thải 

Một số biện pháp cần lưu ý khi chống thấm bể xử lý nước thải 

- Các cạnh dầm và cột nên đúc vát góc 3x3 cm 

- Các vị trí sàn bị lồi lõm , cần mài phẳng , sao cho không có cạnh sắc trước khi thi công màng chống thấm 

- Chọn lớp chống thấm có chỉ tiêu kháng hóa chất ăn mòn 

- Chọn bê tông có sử dụng xi măng bền sunfat 

- Có thể chống ăn mòn lớp thép trong vùng chứa khí trước khi đổ bê tông ( đề phòng trường hợp ăn mòn xảy ra , nhưng lớp thép chịu lực không bị ăn mòn ) 

Việc chống thấm phải chú ý nhiều đến vùng chứa khí, cần tăng chiều dày trong vùng này 

Bảo trì định kỳ bể xử lý nước thải 6 tháng 1 lần ( xem chất lượng màng chống thấm ) , từ đó có biện pháp xử lý kịp thời

File tài liệu