Tư vấn

Ngăn chặn ăn mòn bê tông mặt trên cảng biển

Trong công trình cảng chúng ta thường thấy sự ăn mòn bê tông cốt thép phía dưới công trình ( đoạn thủy triều lên xuống ) . Tuy nhiên vị trí phía trên mặt cảng cũng bị ăn mòn ( phía dưới lớp bê tông nhựa nóng hoặc dưới lớp bê tông đổ thêm trên bề mặt ), nguyên nhân và cách ngăn ngừa như sau

 

 

Hình ảnh đang sửa chữa lớp bê tông cốt thép bề mặt cảng bị ăn mòn

Sau quá trình xem xét hiện tượng này chúng tôi nhận thấy lớp bê tông nhựa nóng phía trên lớp bê tông bề mặt cảng bị thấm , lâu ngày không thoát nước được gây lên hiện tượng ăn mòn kết cấu bê tông cốt thép , vì vậy muốn nâng cao tuổi thọ của lớp này , trước khi trải lớp bê tông nhựa nóng cần chống thấm lớp bê tông trước

 

 

      Người viết bài

 Kỹ sư : Vũ Quang Hoài

File tài liệu