Dự án

Xử lý rỉ thép tại cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu

Xử lý thép bị gỉ trong bê tông tại cảng Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

File tài liệu